Et klart NEI til rituelle overgrep mot barn

Omskjæring av barn, eller kjønnslemlestelse, er et overgrep som praktiseres i ulike religioner. Forferdelige historier om foreldre som i guds navn utsetter barna sine for livsvarige smerter og plager dukker til stadighet opp. Jentebarn fra kulturer der slike tradisjoner praktiseres risikerer å få skåret bort kjønnslepper og klitoris på ferietur til hjemlandet. Guttebarn kan omskjæres…

Fremskrittspartiet fjerner bomstasjoner!

På stortinget er FrP det eneste partiet som er mot bompenger. Likevel har regjeringen fjernet flere bomstasjoner. – Det er takket være Fremskrittspartiets arbeid, sier Andreas Brännström, lokallagsformann i Sarpsborg FpU. De siste årene har de rød-grønne økt bompengeomfanget betraktelig. I valgkampen lovet Fremskrittspartiet å ta kampen mot bomstasjonene. – Allerede etter 116 dager i regjering har vi fjernet seks…

Fremskrittspartiet forenkler hverdagen!

Fremskrittspartiet har lenge vært klare på hva vi går til valg på – det å gjør hverdagen til folk flest enklere. Vi holder  det vi lover og strømmer på med små ting som gjør livet til mannen i gata litt enklere og litt mer fornøyelig enn det har vært til nå. Et av de forslagene…

Nei til å kaste skattebetalernes penger ut av vinduet!

Etablering av en kulturscene i Fredrikstad for flere hundre millioner kroner har vært en het sak i Østfold over lengre tid. Fremskrittspartiets Ungdom i Østfold har vært klare på saken – vi vil ikke ha den, dette er sløsing med skattebetalernes penger. I helgen fremmet vi en resolusjon på fylkesårsmøtet til Østfold FrP om et klart…