Akershus FpU besøkte det største samferdselsprosjektet i Norge

Fredag 21. April besøkte Akershus Fremskrittspartiets Ungdom «Follobanen» hos BaneNor. Besøket bestod av en lærerik presentasjon om prosjektet, det nye Infosenteret og byggingen av jernbanen – En spennende og lærerik dag for Akershus FpU. Samferdsel er nøkkelen for utviklingen av Osloregionen. Follobanen vil revolusjonere reisehverdagen til folk flest i Akershus. Ikke er bare prosjektet viktig for…

Fraværsgrensen fungerer, men den trenger noen justeringer

Regjeringen har innført en fraværsgrense som ble gjeldende fra og med skoleåret 2016/2017. Den omstridte fraværsgrenen går ut på at dersom man har mer enn 10 prosent fravær som ikke er godkjent, står man i fare for å miste karakteren i faget. Denne grensen har sine svakheter, men er helt nødvendig for å sikre et…

Kjapt hjem, hele døgnet

Akershus er et fylke i vekst, det skapes flere jobber og pendlingen øker som aldri før. De mest sentrale delene blir i dag knyttet med et lokaltog og buss. For å takle fremtidens etterspørsel fra pendlere, unge og næringsliv, burde lokaltogene også ha nattavganger, som flere storbyregioner. Akershus FpU mener det burde være mulig å…

Deltok på fylkesårsmøte til Akershus FrP

I helgen har Akershus FrP avholdt årsmøte på Olavsgaard. Det har vært en spennende helg med masse politisk verksted. Vi fikk gjennomslag for flere av våre resolusjoner, og deltok i mange spennende debatter. Nå gleder vi oss til å fortsette arbeidet inn mot valget!