Akershus FpU besøkte det største samferdselsprosjektet i Norge

Fredag 21. April besøkte Akershus Fremskrittspartiets Ungdom «Follobanen» hos BaneNor.
Eivind W. Kårbø (18) Fylkesformann for Akershus FpU

Besøket bestod av en lærerik presentasjon om prosjektet, det nye Infosenteret og byggingen av jernbanen – En spennende og lærerik dag for Akershus FpU.

Samferdsel er nøkkelen for utviklingen av Osloregionen. Follobanen vil revolusjonere

reisehverdagen til folk flest i Akershus. Ikke er bare prosjektet viktig for Osloregionen, men også for hele landet. Jeg er veldig glad for at det er full drift for åpning i 2021, der prosjektet har vært svært etterlengtet, sier Eivind W. Kårbø, formann i Akershus FpU.

Senere ble det foretatt en befaring ved anleggsområdet i nærheten av Oslo S

Der er hele området er i stadig forandring og utvikling med gjennomtenkt forarbeid. Samtidig som at togtrafikken blir minst mulig forstyrret av arbeidet.

– Her er mange baller i lufta å holde styr på, når prosjektet er et av Norges mest omfattende. Folk jobber dag og natt for å gjøre viktig arbeid med alt fra sikring, bygging og tiltak for beboerne i området. Vi fikk se at å bygge høyhastighetsbane midt i et urbant område er svært krevende. Likevel var det fascinerende å se hvordan Bane Nor greier å holde god fremdrift for prosjektet, fortsetter Kårbø.

– Follobaneprosjektet vil forenkle reisehverdagen din og gi deg en bedre reise. Etter besøket hos BaneNor fikk jeg og partiet mitt fikk lært hva som skjer bak kulissene. Vi gleder oss til åpningsdatoen til dette flotte prosjektet, avslutter Kårbø.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.