Akershus FpU besøkte det største samferdselsprosjektet i Norge

Fredag 21. April besøkte Akershus Fremskrittspartiets Ungdom «Follobanen» hos BaneNor. Besøket bestod av en lærerik presentasjon om prosjektet, det nye Infosenteret og byggingen av jernbanen – En spennende og lærerik dag for Akershus FpU. Samferdsel er nøkkelen for utviklingen av Osloregionen. Follobanen vil revolusjonere reisehverdagen til folk flest i Akershus. Ikke er bare prosjektet viktig for…