Fraværsgrensen fungerer, men den trenger noen justeringer

Regjeringen har innført en fraværsgrense som ble gjeldende fra og med skoleåret 2016/2017. Den omstridte fraværsgrenen går ut på at dersom man har mer enn 10 prosent fravær som ikke er godkjent, står man i fare for å miste karakteren i faget. Denne grensen har sine svakheter, men er helt nødvendig for å sikre et…