Deltok på fylkesårsmøte til Akershus FrP

I helgen har Akershus FrP avholdt årsmøte på Olavsgaard. Det har vært en spennende helg med masse politisk verksted. Vi fikk gjennomslag for flere av våre resolusjoner, og deltok i mange spennende debatter. Nå gleder vi oss til å fortsette arbeidet inn mot valget!

Fikk møte samferdselsministeren

I helgen deltok Akershus Fremskrittspartiets Ungdom på FpUs tradisjonsrike tillitsmannskonferanse i Oslo. Der fikk de blant annet møte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Hver januar går den tradisjonsrike Tillitsmannskonferansen til Fremskrittspartiets Ungdom av stabelen på partikontoret i Oslo. Konferansen har blitt avholdt hvert år siden 1981. Denne gangen var hundre tillitsvalgte Frp-ungdommer fra hele landet samlet for…