Et klart NEI til rituelle overgrep mot barn

Omskjæring av barn, eller kjønnslemlestelse, er et overgrep som praktiseres i ulike religioner. Forferdelige historier om foreldre som i guds navn utsetter barna sine for livsvarige smerter og plager dukker til stadighet opp. Jentebarn fra kulturer der slike tradisjoner praktiseres risikerer å få skåret bort kjønnslepper og klitoris på ferietur til hjemlandet. Guttebarn kan omskjæres i Norge med velsignelse fra den norske stat.

“Barn har ikke mulighet til å motsette slike inngrep. At noen ser seg berettiget til, og faktisk har lov til å skjære i kjønnsorganet til et friskt barn gjør meg direkte forbannet.”  Forteller Martin Ottesen

Stortinget vedtok nylig en ny lov om rituell omskjæring av guttebarn med formål om å sikre at dette skjer under forsvarlige forhold. De burde forbudt hele praksisen. “Dette betyr at norske leger amputerer friske kroppsdeler i religionens navn, finansiert over skatteseddelen. Norge har 18 års aldersgrense på å pierce underlivet dersom du skulle ønske det.  Foreldrene dine skal derimot være berettiget til å bestemme hvordan kjønnsorganet ditt skal se ut og dermed også din religionstilhørighet før du er myndig. Det virker for meg som om vi viker ifra våre prinsipper for å bane vei for religiøse dogmer. Det er bekymringsfullt at vi i det moderne Norge viser en slags aksept for denne typen overgrep. Vi burde forby rituelle overgrep mot alle barn, også gutter.» Forsetter Ottesen.

I Sverige ble det nettopp avdekket at samtlige 30 av 30 jenter i en skoleklasse var kjønnslemlestet. Denne typen grusomheter foregår rett under nesen vår. Kvinner som utsettes for denne typen inngrep kan utvikle kroniske underlivsplager som:

  1. Langsom og smertefull vannlating
  2. Hyppige urinveisinfeksjoner
  3. Kronisk bekkeninfeksjon
  4. Bindevevssvulster i arret
  5. Cystedannelse i skjeden
  6. Ansamling av menstruasjonsblod i skjeden
  7. Menstruasjonssmerter
  8. Smerter ved samleie
  9. Manglende orgasme
  10. Ufrivillig barnløshet

http://www.dagbladet.no/2014/06/20/nyheter/utenriks/vold/minoriteter/kjonnslemlestelse/33940194/

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/folkehelse/kjonnslemlestelse.html?id=515156

Vi bør se til Frankrike der de ikke viser noen aksept for denne typen overgrep.  I Aftenposten 20.06 kunne man lese hvordan Franskmennene systematisk følger opp barn i risikogrupper.  Avdekkes det overgrep kan foreldrene vente seg fengselsstraff. Skolen og Helsetjenesten spiller en aktiv rolle i forebygging og avdekking av slike overgrep.

http://www.nrk.no/verden/ingen-fransk-nade-for-omskjaering-1.11784441

Vi må ikke svikte disse barna! Vi må kjøre en tøffere linje for å sikre at norske jenter ikke blir utsatt for overgrep. Vi trenger rutinemessige kontroller av barn i risikogrupper. Avdekkes overgrep må vi sørge for at de ansvarlige straffes strengt.  Hvert eneste barn som utsettes for slikt er ett barn for mye.

Martin Ottesen

2. Nestformann – Akershus FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized