Et klart NEI til rituelle overgrep mot barn

Omskjæring av barn, eller kjønnslemlestelse, er et overgrep som praktiseres i ulike religioner. Forferdelige historier om foreldre som i guds navn utsetter barna sine for livsvarige smerter og plager dukker til stadighet opp. Jentebarn fra kulturer der slike tradisjoner praktiseres risikerer å få skåret bort kjønnslepper og klitoris på ferietur til hjemlandet. Guttebarn kan omskjæres…