Fremskrittspartiet fjerner bomstasjoner!

På stortinget er FrP det eneste partiet som er mot bompenger. Likevel har regjeringen fjernet flere bomstasjoner. – Det er takket være Fremskrittspartiets arbeid, sier Andreas Brännström, lokallagsformann i Sarpsborg FpU.

De siste årene har de rød-grønne økt bompengeomfanget betraktelig. I valgkampen lovet Fremskrittspartiet å ta kampen mot bomstasjonene. – Allerede etter 116 dager i regjering har vi fjernet seks bomstasjoner, i tillegg har vi bevilget mer penger til vei, sier Andreas. Dette betyr at bilistene har spart 126 millioner kroner årlig. Dette mener Fremskrittspartiets ungdom er et skritt i riktig retning.

– Bompenger er en usosial avgift som rammer urettferdig. Det er ikke de rike, men familier med trang økonomi som blir straffet hardest av bompenger, mener Brännström.

I dag har vi årsavgift, veiavgift og engangsavgift for å nevne noen bilrelaterte avgifter som gir staten 64 milliarder årlig, kun 17 milliarder går tilbake til vei.

– En økt bompengebeskatning er ikke nødvendig for å bygge vei i Norge. Bompenger får også store konsekvenser for næringslivet, og dermed samfunnsøkonomisk ulønnsomt, konkluderer Andreas.

Selv om Fremskrittspartiet fikk 16% ved valget og er alene om sitt standpunkt på stortinget, håper FpU at flere bomstasjoner skal ned.

– Etter så kort tid i regjering så er det en kjempesuksess! Det betyr ikke at vi skal gi oss. Bilistene har nå en regjering som satser på vei, avslutter Brännström.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.