Nei til å kaste skattebetalernes penger ut av vinduet!

Etablering av en kulturscene i Fredrikstad for flere hundre millioner kroner har vært en het sak i Østfold over lengre tid. Fremskrittspartiets Ungdom i Østfold har vært klare på saken – vi vil ikke ha den, dette er sløsing med skattebetalernes penger. I helgen fremmet vi en resolusjon på fylkesårsmøtet til Østfold FrP om et klart nei til etablering av en slik scene. Resolusjonen ble vedtatt.

Her kan du lese et innlegg skrevet av Herman Grøm fra Fredrikstad:
Nylig gikk Bystyret i Fredrikstad og Fylkestinget i Østfold inn for å bygge en fylkeskulturscene i Fredrikstad. Bygget har en prislapp på over 300 millioner kroner. Fremskrittspartiet stemte i Fylkestinget imot fylkesscenen og Østfold FpU er helt enige.

Flertallet av kulturaktører i Østfold ønsker ikke en fylkesscene. I tillegg viser en undersøkelse Sentio har utført for NRK Østfold at 8 av 10 østfoldinger er imot å bygge en scene. Ja, det virker nesten som at de eneste for å bygge scenen er fylkestingspolitikerne.

For mens videregående skoler i Østfold sultefores, kuttes det ytterligere i budsjettene for helsesektoren i Fredrikstad. En kan spørre seg hvordan enkelte partier i Fylkestinget kan mene at 328,4 millioner kroner av skattebetalernes penger er best brukt på en scene større enn Nationaltheateret i Oslo.

Svaret fra mange av fylkesscenens forkjempere er at den sekssifrede prislappen skal deles på tre instanser: Staten, fylket og Fredrikstad kommune. Allikevel er det snakk om ekstreme mengder penger, som eksempelvis ville vært nok til å drive en av fylkets videregående skoler i 5 år, eller til å finansiere tre millioner turer på fergestrekningen Cicignon til Gamlebyen.

Debatten de siste månedene i Østfold viser også at få andre kommuner i Østfold, bortsett i fra den der scenen blir plassert, ville fått stor glede av den. Når knapt noen andre kommuner tjener på det, er det heller ikke riktig å pålegge dem å betale for den.

Fremskrittspartiet skal være det partiet som passer på at skattebetalerne ikke blir tråkket på tærne. Det er FrP som skal være den sinte baktbikkja når sosialister eller andre forsøker å kaste bort hundretalls millioner av skattepenger på kulturtilbud som den vanlige innbyggeren ikke får noe ut av.

Derfor sier Fremskrittspartiet og Fremskrittspartiets Ungdom et rungende NEI til fylkeskulturscene i Østfold, og nei til å kaste skattebetalernes penger ut av vinduet!

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.