Ikke legg ned 206!

I fredagens utgave av Smaalenene Avis kan du lese at Eidsberg ordfører Erik Unaas går sterkt ut mot nedleggelsen av rute 206 «Mysen – Sarpsborg» og det er med god grunn.

Viktigheten av et godt kollektivtilbud i Indre Østfold er stor.
Vi er om lag 60 000 tusen personer som er bosatt i ti kommuner i regionen, samtidig har vi store avstander mellom kommunene, mange innbyggere bor utenfor sentrumskjernene. Det og systematisk legge ned busstilbudene, istedenfor å bygge dem opp er en skremmende utvikling for regionen. Når linje 9, som kjøres av Timeekspressen leggens ned, samtidig som 206 nå planlegges nedlagt, vil dette skape en desentralisering av Mysen som ikke er byen verdig.

Et godt kollektivtilbud er svært lønnsomt for kommunen da folk flest vil bosette seg der de har muligheter til å reise kollektivt. Dette kan da øke boligprisene og vekst i lokalnæringen, som igjen vil gi økt lønnsomhet og inntekter i Eidsberg.Det viktig at busstilbudene opprettholdes i regionen. Man får ikke folk til å reise kollektivt når tilbudet er ikke eksisterende. Dette er også en begrensning av bevegelsesfriheten til innbyggerne i regionen, og er heller ikke i tråd med målene i fylkesplanen om økt bruk av kollektivtransport.

FpU ønsker mer bruk av konkurranse i kollektivtrafikken i Østfold. Alle må få like konkurransevilkår. FpU mener det må være mulig å effektivisere og forbedre kollektivtransporten i fylket og vil arbeide for dette. Da ville den planlagte nedlagte ruten og andre ruter som er nedlagt de senere årene kunne ha vært videreført.

Markus Øpstad
Formann, Indre Østfold FpU

 

Innlegget sto på trykk i Sarpsborg Arbeiderblad 24.01.2014

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.