Ja til ølreklame!

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet samarbeider nå med Helsedepartementet om et nytt regelverk som skal gi småskala-produsenter av øl lov til å informere om sine produkter. Dette er noe bryggeriforeningen i mange år har etterlyst og vi i Østfold FpU er glad for at vi endelig har en minister som tar bryggeriforeningen på alvor. Dette er en næring som skaper arbeidsplasser i sine lokalmiljøer, og det er på høy tid at forholdene legges bedre til rette for dem.

Det er dessverre ikke snakk om å utfordre reklameforbudet, fordi vi har en samarbeidsavtale med Venstre og KrF om at hovedlinjene i alkoholreglementet ligger fast, men det er snakk om å la bryggeriene markedsføre varene sine via egne nettsider. Østfold FpU skulle helst sett at den lovlige varen alkohol ble behandlet på lik linje med andre lovlige varer, også innenfor markedsføring, men vi er glad for at Listhaug gjør det hun har mulighet til innenfor rammene av samarbeidsavtalen med «liberalistene» i Venstre, og kristendemokratene i KrF.

Så kan man jo stille spørsmålstegn ved hvorfor produsentene av øl, som er en lovlig vare for alle over myndighetsalder, ikke har lov til markedsføre varene sine i dag. Vel, der kan ikke vi i FpU finne et eneste godt argument. Men det kan sikkert barnepasserene i de rødgrønne partiene.

Østfold FpU lover å fortsette kampen mot unødvendige forbud sammen med regjeringen.

Maria Madeleine Knutsen
Politisk nestformann

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.