Klare for et nytt år

Det ble i helgen avholdt årsmøte for Østfold FpU på Onsøy Rådhus. Ny og viktig politikk ble vedtatt, og et nytt styre ble valgt.

Styret for det kommende året er som følger:
Formann: Niklas Eriksen (Gjenvalgt)
Politisk nestformann: Maria Madeleine Knutsen (Ny)
Organisatorisk nestformann: Simen Madsen (Ny)
Kasserer: Åsmund Nekstad (Gjenvalgt)
Studieleder: Herman Grøm (Ny)
Medlemsansvarlig: Ine Hoseth (Ny)
Sekretær: Morgan Olsen (Gjenvalgt)
Styremedlem: Andreas Brännström (Ny)
Styremedlem: Markus Øpstad (Ny)
1. varamedlem: Marthe Solberg (Gjenvalgt)
2. varamedlem: Louise Melby (Ny)
3. varamedlem: Liza Marie Wanda (Gjenvalgt)

I tillegg til valg av nytt styre, ble det gjort flere politiske vedtak. Det var til tider opphetede debatter, noe som viser et fylkeslag med mye engasjement.

Følgende resolusjoner ble behandlet:
1. Ja til full legalisering av våpen
Forslagsstiller: Morgan Olsen
Vedtak: Oversendes fylkesstyret

2. Helse og utdanning, fremfor kultur og idrett (Nei til kjøp av fylkesscene og fotballstadioen i Fredrikstad)
Forslagsstiller: Sarpsborg FpU
Vedtak: Vedtatt

3. Voksne med barnelov (En gjennomgang av Barneloven kap. 8 §67 og §68)
Forslagsstiller: Sarpsborg FpU
Vedtak: Oversendes arbeids- og sosialfraksjonen på Stortinget

4. Forskjellsbehandling ved opptak til høyere utdanning (Nei til kvotering)
Forslagsstiller: Sarpsborg FpU
Vedtak: Vedtatt

5: Fornuftig forvaltning (Kutte støtten til politiske, frivillige, humanitære og andre
organisasjoner med 50%)
Forslagsstillere: Alexander Leirstein, Simen Madsen, Niklas Eriksen, Maria Madeleine Knutsen
Vedtak: Vedtatt

6. Økt fokus på barn trygghet (Ja til kastrering av pedofile)
Forslagsstillere: Niklas Eriksen og Maria Madeleine Knutsen
Vedtak: Vedtatt

Det nye fylkesstyret gleder seg til det nye året og ønsker å takke det avtroppende styret for god innsats i perioden som har vært.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.