NTP – Nasjonal Tyveriplan

Regjeringen lanserte for noen uker siden sin Nasjonale Transportplan. Den inneholdt hva de beskriver som ambisiøse mål for vei og jernbane i Norge de neste tiårene. Disse såkalte ambisiøse målene er ingenting annet enn mål for å kreve inn enda mer penger fra Norges befolkning. Planen burde altså hatt et helt annet navn; Nasjonal Tyveriplan.

Ifølge planen skal 311 milliarder kroner brukes til vei. Dette høres absolutt ut som mye penger, men når det er spredt utover 10 år, blir det kun 31,1 milliarder per år. Kun en brøkdel av det går til fylkesveier, og resten går til riksveier. Når dette er delt opp på hele vårt langstrakte land blir det ikke mye vei igjen for pengene.

I tillegg skal store deler av dette finansieres gjennom bompengeavgifter. Dette er altså dyre, automatiske pengeinnkrevningsmaskiner som fakturerer deg bare du kjører forbi. Norges befolkning betaler allerede mange milliarder i årsavgift, engangsavgift, bensinavgift og mer, og store deler av det blir ikke engang brukt på vei. Når staten i tillegg skal kreve inn mange milliarder i bompenger, blir det helt feil. Det norske folk trenger ikke flere avgifter og dårligere personlig økonomi. De trenger mer vei, bedre fremkommelighet og rett til å beholde mer av sin egen inntekt.

Nasjonal Tyveriplan er en plan som i FrPs mening må endres totalt før den kan gjennomføres. Statistisk Sentralbyrå (SSB) har sagt at det er mulig å bruke hele 45,5 milliarder ekstra på vei i året uten at det skaper økt inflasjon eller press i økonomien. Derfor vil Fremskrittspartiet bruke hele 455 milliarder kroner mer enn regjeringen de neste 10 årene på vei. Dette er altså penger som kommer fra statskassen, og ikke en eneste krone vil komme fra bompenger.

En slik plan, bompengefri og mye mer ambisiøs enn regjeringens plan, fortjener navnet Nasjonal Transportplan. Hvilken plan vil du være del av? Nasjonal Tyveriplan eller Nasjonal Transportplan? Valget er ditt den 9. September. Stem på Fremskrittspartiet, så slipper du både tyveri og dårlige veier.

Morgan Olsen,
Sekretær, Østfold FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.