NTP – Nasjonal Tyveriplan

Regjeringen lanserte for noen uker siden sin Nasjonale Transportplan. Den inneholdt hva de beskriver som ambisiøse mål for vei og jernbane i Norge de neste tiårene. Disse såkalte ambisiøse målene er ingenting annet enn mål for å kreve inn enda mer penger fra Norges befolkning. Planen burde altså hatt et helt annet navn; Nasjonal Tyveriplan….