– Ja til likebehandling!

Fylkesformann Niklas Eriksen sier ja til likebehandling av offentlige og private sykehus. Han mener det er feil at en kvinne må betale 10,000 kroner av egen lomme for å redde sitt eget liv, etter at det ble påvist at hun hadde brystkreft.

For noen dager siden kunne man lese i Aftenposten at Loan Tran betalte seg ut av helsekøen som sannsynligvis ville kostet henne livet, og fikk rask undersøkelse og behandling hos private.
Heldigvis hadde denne kvinnen økonomi til dette, og det reddet livet hennes, sier fylkesformann Niklas Eriksen.

Eriksen er irritert på regjeringens løgner.
– Her møter regjeringen seg selv i døren. Arbeiderpartiet og resten av de rødgrønne bruker mye av sin tid på å spre løgner om FrPs helsepolitikk, og de påstår blant annet at med FrP i regjering vil man bli nødt til å betale for sine egne helsetjenester. Dette er selvsagt feil, men jeg må si at Jens Stoltenberg gir en rimelig god beskrivelse av hvordan situasjonen er den dag i dag.

Formannen mener private sykehus bør likestilles med offentlige.
– Det er i dag private sykehus får rett i overkant av 80 % av hva offentlige sykehus får i støtte. Dette fører til at forbrukerne selv må betale den resterende summen av tjenesten, og de som har mulighet til dette er, ikke uventet; de med høy inntekt.

Niklas Eriksen oppfordrer til å stemme FrP for en human helsepolitikk.
– Fremskrittspartiet ønsker at alle skal ha mulighet til en god og ikke minst rask behandling. Derfor ønsker Fremskrittspartiet å likebehandle offentlige og private sykehus økonomisk slik at forbrukeren fritt kan velge hvilken sykehus man ønsker å bli behandlet på, uavhenging av om sykehuset er privat eller offentlig og ikke minst uavhengig av størrelsen på lommeboken til personen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.