Årsavgift med FrP?

I disse dager forfaller Årsavgiften på bil. Årsavgiften ble innført i 1917 og var opprinnelig ment som en midlertidig avgift for å skattelegge luksus, da Norge var et fattig land. Dagens årsavgift er først og fremst en avgift som har som eneste oppgave å gi staten inntekter, og det er i år budsjettert med hele 9,7 milliarder…

En virkelig gratis skole

Fra og med skolestart i 2007 ble alle skolebøker i videregående skole «gratis» for elevene. Dette har senere blitt regjeringens hovedskryteparole i skolepolitikken. I realiteten har ingen læremidler blitt gjort kostnadsfrie for brukerne, men i stedet har kostnadene blitt overført til nye poster på statsbudsjettet. FpU ser på gratis skole som grunnleggende for at alle…

Kvinnedagen – en dag for ettertanke

8. Mars. Nå er kvinnedagen her nok en gang. Mang en gang har viktige kvinneforkjempere stått i stormen denne dagen, og kjempet kanskje den viktigste kampen gjennom tidene. Nemlig kampen for kvinnens rettigheter. I de senere årene har dessverre ikke dette vært tilfelle, og kampen for kvinners rettigheter har i svært liten grad blitt kjempet…