Alkohol er også en lovlig vare

I høst ble hun valgt inn i Fredrikstad FpUs styre, og siden den gang har hun skrevet flere gode leserinnlegg i avisen, og blitt belønnet som månedens FpUer i Fredrikstad. Nå har hun igjen tatt frem penn og papir.


Det har vært flere oppslag i media den siste tiden om Fremskrittspartiets Ungdoms holdninger rundt den strenge alkoholpolitikken vi har i Norge i dag. Dette er en sak som opptar de fleste medlemmene i partiet. «Vi bør heller tilby hjelp til de som går i butikken og kjøper en six-pack klokken ni om morgenen» sier formann Himanshu Gulati.

Slik situasjonen er i dag stenger alkoholsalget klokken åtte mens resten av butikken stenger opptil tre timer senere. FpU mener alkohol, som lovlig vare, bør behandles på lik linje med andre butikkvarer. Dersom man har et alkoholproblem har man sannsynligvis allerede handlet inn de nødvendige varene før alkoholsalget stenger, og et tidsbegrenset alkoholsalg vil derfor ikke være noen revolusjonerende løsning. Vil alkoholproblemene blant de få forsvinne dersom alkoholsalget stenger klokken 19 istedet for 20? Skal vi i det hele tatt ha en sjanse til å bli kvitt rusproblemene må vi ut med mye mer drastiske og produktive tiltak enn det dagens regjering står på.

FrP vil styrke rusomsorgen ved å tillate private aktører å drive rehabiliteringssentre, og det vil dermed bli både bedre og flere tilbud for de utsatte.

Alkohol har i lang tid vært et problem hos et mindretall av befolkningen i de aller fleste land. Allikevel er Norge kun ett av de få landene som har en alkoholpolitikk som innebærer å forskjellsbehandle alkohol og andre helsefarlige stoffer. Vi kan ikke bli styrt av en regjering som ser forbud og restriksjoner som eneste løsning. Alkoholpolitikken vi har i Norge i dag er kun noe som skaper irritasjon og begrensninger for flertallet av befolkningen, og vi bør derfor begynne å likestille alkohol og andre lovlige varer.

Louise Melby,

Sekretær Fredrikstad FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.