Aksjon mot bomring i Moss

Onsdag var Østfold FpU utenfor rådhuset i Moss for å aksjonere før bystyremøtet skulle behandle saken.

De oppmøtte beskrev bomringer generelt som Carl I. Hagen én gang gjorde. Landveisrøveri. En ineffektiv måte å «finansiere» vei på, og som egentlig blir brukt til å dekke administrasjon, porto, papirarbeid som bomringen tilfører, i tillegg til at overskuddet ikke går øremerket til vei. Videre medfører det også at det rammer de svakeste. Derfor blir det et urettferdig system som blir et paradoks ovenfor dobbeltbeskatningen som er et faktum.

Politisk nestformann i Østfold FpU, Stephan Bergmann Johansen, mener bomringer er en dobbeltbeskatning og var derfor en av de aksjonerende utenfor Moss Rådhus onsdag.

–       Vi mener bompenger er en dobbeltbeskatning. Bilistene betaler allerede nok bilavgifter. Vi trenger derfor ikke en ny avgift mot bilistene, kunne politisk nestformann i Østfold FpU, Stephan Bergman Johansen, trekke frem.

Oppmot 20 FpUere var samlet utenfor Moss Rådhus. De stod alle aktivt med sine plakater og ropte; «nei til bomringer!». Aksjonen virket gjennomtenkt og proff, da alt av utstyr var på plass og som tiltrakk oppmerksomhet.

Nå har vi protestert mot bompenger, og forhåpentligvis vil politikerne høre på oss, fortalte Johansen etter at bystyrerepresentantene i Moss var ankommet.

Dessverre stemte Moss bystyre for bompenger, slik at bompenger blir en realitet i Moss fremover. Østfold FpU gir fortsatt ikke opp kampen mot bompenger, og mobiliseringen blant liberalistene vil forekomme også videre fram mot stortingsvalget. Det er det ingen tvil om, etter å ha sett dagens gode oppmøte til fylkesformann, Niklas Eriksen sin store glede som etter aksjonen takket alle fremmøtte for god innsats.

Like etter aksjonen fikk også ostfold.fpu.no et lite videointervju med den smilende Råde-gutten som virket fornøyd etter en vel gjennomført aksjon.

httpv://www.youtube.com/watch?v=M2qnnhVoSGE

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.