Alkohol er også en lovlig vare

I høst ble hun valgt inn i Fredrikstad FpUs styre, og siden den gang har hun skrevet flere gode leserinnlegg i avisen, og blitt belønnet som månedens FpUer i Fredrikstad. Nå har hun igjen tatt frem penn og papir. Det har vært flere oppslag i media den siste tiden om Fremskrittspartiets Ungdoms holdninger rundt den…

Aksjon mot bomring i Moss

Onsdag var Østfold FpU utenfor rådhuset i Moss for å aksjonere før bystyremøtet skulle behandle saken. De oppmøtte beskrev bomringer generelt som Carl I. Hagen én gang gjorde. Landveisrøveri. En ineffektiv måte å «finansiere» vei på, og som egentlig blir brukt til å dekke administrasjon, porto, papirarbeid som bomringen tilfører, i tillegg til at overskuddet…

Strategitur til Kvitfjell

Fra 4. til 7. januar var fylkesstyret i Østfold FpU på strategitur på Kvitfjell i Gudbrandsdalen i Oppland. Fylkesstyret kom hjem som en mer forberedt og samlet gjeng. Fredag 4. januar var alt klart for avreise fra Moss. Etter et lite stopp i Lillehammer ankom fylkesstyret Hansen-hytten på Kvitfjell. Noen små komplikasjoner som involverte en…