Legg debatten om Muhammed-filmen død

Alt dette oppstyret i flere land på bakgrunn av Muhammed-filmen er veldig provoserende. Jeg mener ikke at andre religioner er “bedre” enn islam, men jeg tør påstå at det må være et problem for islam at så mange islamister reagerer så kraftig og at enkelte bruker vold. Noen islamister rakker ned på andre religioner, men…

– Bruk debattene ved neste valg!

For to dager siden gikk AUFs leder, Eskil Pedersen, ut i media og sa at han ikke kunne si helt sikkert at AUF skulle stille i skoledebatter ved neste års valg. Dette får formann i Østfold FpU, Niklas Eriksen, til å reagere. – Jeg har dyp sympati for alle som ble rammet av 22. juli-tragedien,…

Ikke tving Rygge flyplass til statlig eierskap!

Tirsdag annonserte Senterpartiet at de ønsker å legge de to private flyplassene i Norge, Sandefjord Lufthavn Torp og Moss Lufthavn Rygge, under statlig eierskap og inn i Avinor-systemet. At landbruksministeren Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet mener at Avinor skal ha monopol på å drive flyplasser i Norge, mener sentralstyremedlem Julia Brännström er hårreisende. – Endelig…

– Legg ned kulturdepartementet nå!

Kultur er et tema som engasjerer mange, og mange mener mye om hva kulturpengene skal gå til. Når man spør folk, så er meningene vidt forskjellige. Hadde det ikke da vært bedre om folk fikk bruke penger på den kulturen de selv liker? Dette utsagnet stiller 2.nestformann i Østfold FpU, Stephan Bergmann Johansen seg 110…