Nei til utenlandske flagg i barnetoget!

Kun norske flagg på 17. mai!

Nå er dagen endelig her igjen, 17.mai – Norges nasjonaldag. Dagen vi feirer at medlemmer av Riksforsamlingen underskrev landets grunnlov i 1814, som et tegn på Norges frihet og selvstendighet.
Feiringen er sterkt preget av tradisjoner. En gledens dag vi feirer med barnetog, sang, bunader, korpsmusikk og det norske flagget. Vårt flagg har naturligvis en svært sentral rolle i feiringen, og er viktig for oss nordmenn. Men er det bare det norske flagget som hører hjemme på vår nasjonaldag? Vil vi beholde det nasjonale i feiringen dersom flagg fra Italia, Irland og Irak flagges?

Noe av det viktigste Norge har er vår kulturarv og vår identitet. Vi ser dessverre at man fort kan miste mye av dette som en følge av den massive innvandringen til landet vårt. Men vil vi ikke da bidra til nettopp dette identitetstapet dersom vi tillater all slags flagg i 17. mai-toget?
Saken om hvorvidt man bør fortsette å tillate utenlandske flagg i toget, eller ikke har vakt stor debatt i det offentlige rom, og det viser seg gjennom undersøkelser at hele to av tre nordmenn er imot.
Undersøkelsene er forståelige ettersom dette er en dag for Norge som nasjon og det norske flagg.
Dette er en selvstendighetsdag og grunnlovsdag som Norge har kjempet for! Da vil det jo bli feil å feire denne dagen med andre flagg enn det norske? Det er viktig at vi verner om vår kulturarv og det ”ekte norske”, og hva er vel mer norsk enn det norske flagget?!

Alle innbyggere i dette land er hjertelig velkomne til å delta i feiringen, men med norske flagg.
Det handler ikke om våre holdninger til innvandrere eller våre nye landsmenn, men det handler om respekt for en nasjonal feiring! Dette er Norges dag, ikke Italias, Irlands, eller Iraks. De har sine nasjonaldager de feirer med sine tradisjoner og med sitt flagg. Det er kun det norske flagget som hører til hjemme i en nasjonalfeiring i Norge!

– Lena Ester Tangen
Medlemsansvarlig

– Stephan Bergmann Johansen
2.nestformann

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.