Stor suksess med kurs

Bærum FpU arrangerte 3 februar FpU-akademiet del 1 – et introduksjonskurs om FpU.